Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SKLEPIE SNOWINSUMMER.PL


Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.snowinsummer.pl.

Sprzedającym jest Fotikon Julian Starzyński dostępny pod adresem Morenowa 27, 72-006 Mierzyn, prowadzący działalność na podstawie jednoosobowej działalności gospodarczej, podlegający wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, wpisany pod numerem NIP: 8513003054, Regon: 321515626, zwany także zamiennie „Usługodawcą”.

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:
pod numerem telefonu: 501 211 356
korzystając z adresu poczty elektronicznej: biuro@snowinsummer.pl

 

§ 1 Definicje


1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
2. Klient (Kupujący) – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument).
3. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była aktualna. Gdyby jednak niektóre z Zamówionych Towarów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji
telefonicznie lub drogą mailową.
4. Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
5. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych produktów.
6. Produkt – Towary i Usługi dodatkowe prezentowane w Sklepie Internetowym.
7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną).
8. Sklep Internetowy snowinsummer.pl– serwis internetowy dostępny pod adresem www.snowinsummer.pl, za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt.
9. Strona – Usługodawca i Klient.
10. Strona Sklepu – każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem www.snowinsummer.pl
11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.


§ 2 Zasady ogólne


1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
2. Sklep internetowy snowinsummer.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
3. Produkty oferowane w sklepie snowinsummer.pl są dwojakiego rodzaju. Część produktów jest wykonywana ręcznie, a część jest fabrycznie nowa, wolna od wad fizycznych i prawnych, oraz została legalnie wprowadzona na rynek polski.


§ 3 Składanie zamówień


1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych snowinsummer.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki. Koszty wysyłki każdorazowo wyświetlają się podczas składania zamówienia, są zależnie od sposobu dostawy.
2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową.
3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numeru telefonu i adres e-mail.
5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
6. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
7. W trakcie składania Zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
8. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
9. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia.
10. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku wyboru opcji „za pobraniem” bądź "odbiór osobisty".


§ 4 Dostawa. Koszty i termin wysyłki


1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

2. Oferujemy następujące metody dostarczenia przesyłki:

2.1. Przesyłka priorytetowa za pośrednictwem Poczty Polskiej po dokonaniu przez Państwo przedpłaty – jej koszt wynosi 10 zł i zostaje on naliczony podczas finalizowania zamówienia. Czas dostawy wynosi od 2 do 7 dni. Przesyłki dostarczane są od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem świąt oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

2.2. Przesyłka za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS po dokonaniu przez Państwo przedpłaty – jej koszt wynosi 18 zł i zostaje naliczony podczas finalizowania zamówienia. W przypadku dokonania zamówienia na kwotę powyżej 300 zł, przesyłkę wysyłamy GRATIS. Czas dostawy wynosi od 1 do 2 dni roboczych. Przesyłki dostarczane są od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem świąt oraz dni ustawowo wolnych od pracy. W przypadku wyboru tej formy dostawy, prosimy o podanie swojego numeru telefonu, gdyż ułatwi to kurierowi kontakt z Państwem w sprawie dostarczenia paczki.

2.3. Przesyłka za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS – za pobraniem (płatność przy odbiorze) – jej koszt wynosi 25 zł i zostaje naliczony podczas finalizowania zamówienia. Czas dostawy wynosi od 1 do 2 dni roboczych. Przesyłki dostarczane są od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem świąt oraz dni ustawowo wolnych od pracy. W przypadku wyboru tej formy dostawy, prosimy o podanie swojego numeru telefonu, gdyż ułatwi to kurierowi kontakt z Państwem w sprawie dostarczenia paczki.

2.4. Odbiór osobisty w naszym biurze w Szczecinie – bezpłatnie (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu). Odbiór osobisty zwykle możliwy jest już od pierwszego dnia roboczego po przygotowaniu przez nas zamówienia. Zamówienia przygotowywane są w czasie do 2 dni roboczych.

3. Wszystkie produkty dostępne w sklepie internetowym są produktami, które w chwili obecnej mamy na stanie i są one wysyłane w ciągu 2 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty na naszym koncie (przy przedpłacie za zamówienie) bądź od złożenia zamówienia (przy wyborze przesyłki za pobraniem). Przesyłki wysyłane są w dni robocze, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem świąt oraz dni ustawowo wolnych od pracy. Czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu zwykle wynosi 1-2 dni robocze.

4. W przypadku złożenia przez klienta zamówienia wykonania biżuterii na zamówienie indywidualne - czas wykonania jest określany dla każdego zamówienia osobno. Z reguły nie przekracza on jednak 2 tygodni, pod warunkiem dostępności materiałów w naszej pracowni.
5. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w sklepie. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności. Kupujący może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w link „Dostawa” bądź "Regulamin".


§ 5 Płatności


1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę).
2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze towaru), przelewem na konto bankowe sklepu lub gotówką przy odbiorze osobistym zamówienia. Płatność za pobraniem jest możliwa jedynie przy wyborze firmy kurierskiej jako sposobu dostawy. Odbiór osobisty jest możliwy po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Przy wyborze przelewu jako sposobu zapłaty, na wpłatę czekamy do 7 dni, po tym terminie zamówienie zostanie automatycznie anulowane.
3. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu Usługodawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie wybranych opcji płatności na stronie.
4. Wpłaty można dokonać na rachunek bankowy:
Fotikon Julian Starzyński
ul. Morenowa 27
72-006 Mierzyn
nr rachunku: 02 1140 2004 0000 3902 7672 4396


§ 6 Odbiór towaru


1. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

3. Odbiór osobisty możliwy jest po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.


§ 6 Odstąpienie od umowy


1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 14 dni od otrzymania zamówienia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
2. Wskazane w tym paragrafie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.
3. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone.
4. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt na adres siedziby Usługodawcy. Usługodawca, po otrzymaniu przesyłki zwróci klientowi koszt produktu oraz koszt najtańszej dostępnej w sklepie wysyłki.
5. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemny formularz o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę.
6. W ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania towaru wraz z formularzem odstąpienia od umowy, sklep dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia wymienione w punkcie 3 i 5 niniejszego paragrafu wymagania, w ciągu 14 dni od otrzymania oświadczenia, sklep dokona zwrotu pieniędzy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba, że konsument zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.


§ 7 Procedura reklamacji


1. W przypadku niezgodności towaru z umową, reklamowany towar wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy odesłać Usługodawcy.
2. Reklamacja zostaje rozpatrzona w ciągu 10 dni.
3. W przypadku uznania reklamacji Usługobiorcy zostają zwrócone także koszty transportu.
4. Klient traci uprawnienia określone w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienie przed jego upływem.
5. Wady wynikające z niewłaściwego użytkowania, uszkodzenia mechaniczne oraz naturalne zużycie nie podlegają prawu reklamacji.


§ 8 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych


1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca.
2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.


§ 9 Postanowienia końcowe


1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
2. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta. W przypadku zmiany Regulaminu przewiduje się poinformowanie klienta zarówno na stronie sklepu, jak i przez pocztę elektroniczną z wyprzedzeniem minimum 14 dni od planowanego wejścia w życie nowego Regulaminu.
4. Data opublikowania regulaminu 25.12.2014 r.

Sklep internetowy Shoper.pl